ข้อดี ข้อเสียของธุรกิจ SME

Last updated: 10 เม.ย 2564  |  6216 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อดี ข้อเสียของธุรกิจ SME

ข้อดีของธุรกิจ SME
การปรับตัว – SME เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนพนักงานน้อยกว่าและมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนน้อยกว่า
ทำให้สามารถปรับตัวได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤต เราสามารถหากลุ่มลูกค้าและหาตลาดใหม่ได้ง่าย
หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว

ความใกล้ชิดลูกค้า – SME โดยรวมแล้วจะครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้มีฐานลูกค้าน้อยกว่า
แต่ข้อดีก็คือธุรกิจแบบนี้จะบริการและให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางได้ดีกว่ามาก ร้านค้าเล็กๆจะสามารถ
จำได้ว่าลูกค้าแต่ละคนคือใคร ชอบอะไร ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาจะไม่สามารถให้ความรู้สึกพิเศษนี้
กับลูกค้าได้

ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) – โดยรวมแล้ว ตลาดเฉพาะกลุ่มจะมีขนาดเล็กแต่มีคู่แข่งน้อย เป็นตลาด
ที่เจ้าใหญ่จะไม่อยากลงมาแข่งขันด้วยเพราะไม่สามารถสร้างกำไรได้มากพอ แต่สำหรับ SME ตลาดเฉพาะกลุ่ม
คือฐานลูกค้าที่ดี เหมาะสำหรับการรอขยายไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นในวันที่พร้อม

การสื่อสารที่เร็วกว่า – เนื่องจากว่า SME มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า ทำให้การสื่อสารหลายๆอย่างในองค์กรทำได้
เร็วมากขึ้น หมายความว่าการเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ก็ทำได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่าหากเราสื่อสารกับพนักงานได้เร็ว
เราก็จะสื่อสารกับลูกค้าได้เร็วเช่นกัน

ข้อเสียของธุรกิจ SME
ทักษะน้อย – ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีการจ้างงานพนักงานน้อย มีการอบรมพนักงานน้อย
และไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้างพนักงานที่มีทักษะสูง หมายความว่าทักษะโดยรวมขององค์กรจะมีน้อย ซึ่งก็จะเป็น
ข้อจำกัดในการทำธุรกิจบางประเภท

กระบวนการไม่ชัดเจน – องค์กรที่มีพนักงานน้อยอาจมีความหละหลวมเรื่องการสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
หมายความว่า SME บางที่อาจจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพของกระบวนการบางอย่างได้ ซึ่งก็มักจะเป็นสาเหตุที่ทำ
ให้เกิดความผิดพลาด และไม่สามารถรับลูกค้าบางประเภทได้

ทรัพยากรน้อย – ทรัพย์สินในองค์กร เงินสด หรือแม้แต่พนักงานในองค์กร องค์กรที่มีทรัพยากรเยอะก็สามารถ
ทำงานได้หลายอย่าง ในทางตรงข้าม SME ที่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรก็จำเป็นที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญของ
แต่ละหน้าที่ให้ดี

โอกาสในการล้มเหลว – ด้วยปัจจัยทั้งหมดรวมกัน ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ธุรกิจ SME นั้นมีโอกาสในการล้มเหลวสูง
ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจเปิดใหม่มีอัตราการปิดตัวมากกว่าธุรกิจที่ก่อตั้งมานานแล้ว

ความท้าทายของ SME ก็คือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และนำจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองมาพิจารณา
เสมอก่อนที่จะทำการตัดสินใจหลายๆอย่าง โดยเฉพาะการตัดสินใจที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com